Privacy en cookie beleid

 

Cookie beleid

Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Sinds juli 2012 zijn websites verplicht te melden of en welke cookies er gebruikt worden. Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra maakt gebruik van analytische cookies om de statistieken van het aantal bezoekers aan de site te kunnen zien, hierdoor kan de website geschikter voor de bezoeker worden gemaakt.
Deze kleine bestanden zijn gebruikelijk niet schadelijk voor de computer. Meer algemene informatie over cookies kunt u onder andere vinden op: cookierecht.nl

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en optimaal beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de juridische dienstverlening noodzakelijk is of op grond van een wettelijke verplichting vereist is.

PERSOONS­GEGEVENS

U kunt uw persoonsgegevens doorgeven na een bezoek aan ons kantoor, telefonisch en / of per e-mail. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer etc.

DOELEINDEN

Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de juridische dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra niet mogelijk juridische diensten te verlenen.

Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • Juridische dienstverlening;
  • Evaluatie van de geboden dienstverlening;
  • Uitvoeren van sollicitatieprocedures;
  • Voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving.

BEVEILIGING

Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkings­overeenkomsten met derden.

ANDERE WEBSITES

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die website. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

WIJZIGINGEN PRIVACY­VERKLARING

Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra kan deze privacyverklaring altijd – mits noodzakelijk - wijzigen. De wijzigingen worden tijdig op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

TERMIJN

Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn.

UW RECHTEN EN VRAGEN

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info​@fsadvocaat.nl

Wij streven er naar om uw vragen binnen een redelijke termijn van twee weken te beantwoorden.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEGEVENS­VERWERKER

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra (KvK-nummer: 67510906) gevestigd te Oldenzaal aan het adres Deurningerstraat 37, 7571 BA Oldenzaal.

 

Datum laatste wijziging: juni 2018