Copyright Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra geen controle heeft. Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.